Listopad 2011

SB BeSmile

30. listopadu 2011 v 20:22 | Gabux |  SB!
Ahoj, máme novou SB BeSmile :)
Máme další SB :)
Tady najdete snad vše :) Nikdy přesně nevíte co čekat :)
Vřele doporučuji :)
Překvápko:

Snad se líbí :)

SB Barnie

30. listopadu 2011 v 20:13 | Gabux |  SB!
Ahojda,
máme tu 3. SB :) A to Barnie :)
Má úplně úchvatnej blogísek na který se ráda vracím :)
Vřele doporučuji aspoň nakouknout :)
A tady malé překvapení :)


Tak snad se, alespoň malinko líbí :)

Rf- CHKO Labské pískovce

29. listopadu 2011 v 23:59 | Gabux |  Zeměpis
Labské pískovceChráněná krajinná oblast Labské pískovce byla vyhlášena v roce 1972 na rozloze 32 302 ha, po vyčlenění její nejzachovalejší severní části vyhlášené k 1. ledna 2000 jako Národní park České Švýcarsko je současná rozloha CHKO 24 300 ha.
Tvoří ji Děčínská vrchovina (starší označení České Švýcarsko), celkem 300 km2. Navazuje na chráněné území v Německu Křídové turonské pískovce vytvářejí skalní města. Oblast je zalesněna druhotnými jehličnatými porosty, místy se zachovaly zbytky reliktních borů a přirozené bukové porosty. Je zde šest chráněných území, například Pravčická brána.

Oblast tvoří z největší části křídové druhohorní sedimenty. Pozdější sopečná činnost rozlámala až 1 km mocnou pískovcovou desku soustavou zlomů. Po další milióny let byla tvářnost krajiny modelována nejrůznějšími erozivními silami. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar. Mezi důležité přítoky patří říčky Kamenice, jejíž soutěsky mohou návštěvníci proplout, a Křinice. Rostlinstvo je druhově podmíněno pískovcovým, málo úživným podkladem a vázáno na extrémní teplotní výkyvy i nedostatek vláhy. Na třetihorních čedičových a znělcových vyvřelinách rostou květnaté bučiny, v jejichž podrostu najdeme například: kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý nebo mařinku vonnou. Chladnomilnou flóru zastupují vranec jedlový, violka dvoukvětá nebo žebrovice různolistá. Rokle a stěny vlhkých skal jsou porostlé vzácným a významným rojovníkem bahenním i celou řadou mechů a játrovek, mezi mechorosty najdeme množství zajímavých druhů, například dřípovičník zpeřený, chudozubník Brownův nebo křepenku bledou.

Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočichů na relativně malém prostoru. Početná je lovná zvěř, zejména jeleni, srnci a černá zvěř. Běžné jsou také lišky a kuny, charakteristickými obyvateli skal jsou rejskové a plchové. Opět se tu vyskytuje rys, který si jako původní zvěř našich lesů zasluhuje všestrannou ochranu. Při potocích žijí ledňáček, konipas horský a skorec vodní. Mezi sedmi druhy sov najdeme např. výra velkého, kulíška nejmenšího nebo sýce rousného. Dosud zde hnízdí dva až tři páry čápa černého, další druhy ptáků nalezly útočiště ve skalách.
Známky lidské činnosti se datují od střední doby kamenné, přes dobu pozdně hradištní a kolonizaci dodneška. Vznikala řada vsí a sídel, nejvýznamnější cesty tehdy chránily skalní hrady. Už od 18. století se Labské pískovce stávají atraktivním cílem turistů, horolezců a milovníků přírody.

Základní údaje:
Rozloha: 250 km2
Geografická orientace: 50° 46' - 50° 59´ N., 13° 59´ - 14° 29' E
Nadmořská výška: 115 m (Labe u Hřenska) - 723 m (Děčínský Sněžník)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 4946/1972
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 10 přírodních rezervací
- 5 přírodních památek

Super věci :D

29. listopadu 2011 v 18:37 | Gabux |  Ostatní
Ahoj, tak jsem splašila super odkazy :D

http://www.gify.nou.cz/hribky.SWF - Njn :D za zvědavost se platí ne? :D Nechte si vynadat dobrovolně :D
http://www.hitarek.com/animation/dolls15.html - Kuk kolik je přesně hodin :D

No tak prozatím vše :D

1 kapitola, 3.část

29. listopadu 2011 v 17:29 | Gabux |  Opuštěná
Odtrhla další květ lilie a vhodila ho do plamenů. V ruce jí zůstal už jen poslední květ. Plameny dostaly zlatou barvu. Chvíli jen plápolaly, a všichni čekali. Potom se z plamenů vznesl obláček zlatého prachu a rozlétl se směrem k nejbližším přihlížejícím.

Nestává se moc často, že by čerstvý muž dostal nějakou dívku na starost, ale dnes bylo jasné, že nastala výjimka. Zlatý prach líně přelétal nad našimi hlavami a pomalu se blížil ke mně a mé rodině. Všichni jsme ho fascinovaně pozorovali, někteří dokonce se zadrženým dechem, a čekali jsme, kdo podleNandin potřebuje ochranu.

Zlatý prach už byl nad námi a v tu se zastavil. Pohlédla jsem na něj nahoru. Chvíli nade mnou pouze visel, pak se zatřpytil a s lehkostí se mi snesl do vlasů. Vyplašeně jsem se rozhlédla kolem. Já že potřebuji nového ochránce? To přeci není pravda, mám Tára, nikoho jiného nepotřebuju!

Pohlédla jsem na otce, ale on se usmíval.

Hlas naší Amil mě donutil podívat se jejím směrem. "Marillo, Tittone, podívejte se na sebe. Oba máte naprosto vystrašené výrazy a už jen tento fakt dává jasně najevo, že vy jste propojeni. Nandin toto spojení pouze ucelila."

Vlídně se na nás usmála a otočila se zpět k ohni. "Děkuji ti, Nandin, za Tittona i za Marillu. Poslední květ v mé ruce značí posledního z Vás Velkých a také poslední krok v dnešním Novém počátku. Žádám tebe, Fëa, přijď mezi nás a uděl tomuto chlapci jeho jméno a nevratně ho označ jako dospělého Elfa!"

Poslední květ vhodila do útrob ohně a ten zazářil modrou barvou. Plameny vyšlehly do několika metrů a potom se rozlétly mezi nás. Prolétaly mezi námi, hladily nás po tvářích, vířily kolem, ale nepálily. Bylo to pohlazení od samotného Fëa, něžné a laskavé.

Když se plameny dotkly každého z nás, přelétly k Tittonovi a celého ho obklopily. Titton zavřel oči a nejspíš poprvé za celý průběh obřadu se uklidnil. Bylo vidět, jak se zhluboka nadechl a usmál.

Plameny ho vznesly asi metr nad zem a proudily kolem něj jako malé modré tornádo.

Chlapec rozpřáhl paže, jako by se chystal někoho obejmout a černé rukávy mu začaly hořet. Od zápěstí se začaly pomalu rozpadat. Oheň postupoval po předloktí a pak k ramenům a odhaloval jeho nahou kůži. Plameny se nezastavily. Sešlehávaly jeho tělo a pomalu ho zbavovaly oblečení. Oheň se zastavil až u jeho pasu.

Titton se pomalu snesl na zem a oheň začal od hlavy ustupovat. Jak pomalu odcházel, odhalil jeho nahou hruď a na místě, kde je srdce, se lesklo černé znamení - kovadlina. Samotný znak ale nebylo všechno. Po celé levé straně hrudi, i z části po pravé až na břicho a také až na krk mu sahaly různé vlnovky a spirály, které z té kovadliny vycházely.

Oheň ustoupil úplně a Titton tam zůstal stát, se stále zavřenýma očima, pouze v černých volných lýtkových kalhotách.

Zhluboka se nadechl a otevřel oči. Rozhlédl se po všech přítomných a pohledem se zastavil na Amil.

"Mé jméno je Perseus. Mám dar odhalit veškerou lež. A mé znamení," přitiskl si pravou ruku k srdci, "je Kovadlina. JakFëa řekl: 'Obraz ctnosti, udatnosti a síly jednotlivce, aby si každý sám určil svůj osud.'"

Odtrhl svůj pohled od Amil a upřel své tmavé pronikavé oči na mě.

"Marillo," řekl zvučně moje jméno a mě přitom zamrazilo. "Odedneška jsme na přání Nandin spojeni. S potěšením ti přísahám oddanost." Hluboce se mi uklonil.

Všimla jsem si, že kovadlina není jediné znamení, které se Tittonovi objevilo. Na předloktí pravé ruky měl poupě růže, ze které také vyšlehovaly všemožné vlnovky, které se různě kroutily a dosahovaly mu až na bicepsy. Stejně takové znamení má i Táro. Znamená to, že dívka, která jim byla přidělena, je ještě dítě.

Pohlédla jsem na své předloktí. Stále tam byly rovnoramenné váhy (znamenají spravedlnost) se spoustou vlnovek, které má Táro na hrudi v místě, kde je srdce a také se mu různé další ornamenty táhnou po celé hrudi a krku a na pár místech dosahují i na záda. Nyní jsem tam měla ale nové tetování. Černá kovadlina, ze které vyšlehávaly všemožné spirály. Vlnovky kovadliny a vah se různě propojovaly a společně se mi táhly až k rameni.

Nijak dlouho jsem se tím nevydržela zabývat, protože Amil zase promluvila.

"Děkujeme, Fëa, i tobě. Děkujeme Vám všem Velkým! Nový počátek je u konce. Z chlapce se zrodil muž díky Vaší pomoci. Těšíme se na další shledání!" pronesla závěrečný proslov a hluboce se uklonila. V ten okamžik oheň vyhasl a kolem se rozprostřela tma.

Během obřadu slunce úplně zapadlo. Jediné světlo, které tu zůstalo, pocházelo ode mě. Mé vlasy stále zářily zlatým prachem, který se mi v nich usadil.

Amil teď promluvila k nám všem. "Z Tittona se stal Perseus. Nový počátek máme za sebou. Vraťme se do vesnice a oslavme toto nové dospění."

Lidé si mezi sebou začali vzrušeně povídat a dav se vydal zpět k vesnici.

Zůstala jsem tam stát, stále překvapená a trochu vystrašená. Pohlédla jsem vedle sebe napravo i nalevo. Všichni čtyři muži mojí rodiny na mě shlíželi a usmívali se.

První promluvil můj otec: "Marillo, dcero moje, proč se tváříš, jako by ti někdo umřel? Není to skvělé? Máš dalšího ochránce!" nadšeně mě k sobě přitiskl. "Ani nevíš, jakou mi to udělalo radost. Mám teď jistotu, že budeš stále v bezpečí."

Když mě pustil, pohlédl mi do očí. V jeho očích se zračila čirá radost.

"No vážně, Marillo, uznej, čím víc lidí na tebe bude dohlížet, tím líp," začal si mě s úsměvem dobírat Sailon.

Při pohledu na jejich úsměvy jsem se trochu uvolnila.

"Pojď," Alcarmo mě vzal za ruku. "Půjdeme se něčeho dobrého najíst, mám hlad jako vlk."

Sailon se rozesmál. "Myslíš jako ten tvůj vlk?"

V tu chvíli vedle nás zašustilo křoví a z něj vylezl velký černý vlk, Valcar. Prošel kolem nás a usadil se Alcarmovi u nohy. Zvedl svůj dlouhý čumák nahoru a pohlédl na Alcarma hladovýma očima.

Alcarmo se opět usmál. "Ano, přesně jako můj Valcar. Oba jsme hladoví, tak jdeme jíst."

Vydal se se mnou k vesnici a vlk, otec i Sailon nás následovali. Táro tam zůstal a počkal si na Amil s Tittonem.

Rf- Aljaška

29. listopadu 2011 v 12:39 | Gabux |  Zeměpis
Aljaška

Přezdívka státu : The Last Frontier
Připojen k Unii : 1959, 1 poslanec v Kongresu
Hlavní město : Juneau
Rozloha : 1 530 693 Km čtverečných
Počet obyvatel : 615 000
Přírodní zajímavosti : národní parky Mount McKingely, Glacier Bay, Wrangell-St. Eilas, Katmai a Lake Clarke
Hlavní odvětví : těžba ropy a zemního plynu, cestovní ruch, rybolov, těžba dřeva, lov kožešinové zvěře

Aljaška je největším státem USA a vedle Havajských ostrovů také nejmladším. I přes silné přistěhovalectví zaujímá v žebříčku států podle počtu obyvatel 3. místo od konce. Její součástí jsou i vulkanické ostrovy Aleuty a ostrov Kodiak s výskytem obrovského druho medvěda. Severní třetina země leží za polárním kruhem.
Aljašku přes Beringovu úžinu, tehdy pokrytou ledovcem, dosáhli první obyvatelé Ameriky asi před 30 000 lety. Jejich potomci, Eskymáci a Aluťané, stále obývají odlehlejší části státu. V 18. století přišli první evropští osadníci také z Ruska a Aljaška byla pod kontrolou rusko-americké společnosti do doby, než ministr zahraničí Spojených států Henry Seward (1801-1872) v r. 1867 dojednal její koupi od Ruska za 7,2 milionu dolarů.
Od té doby Aljaška zaznamenala několik vln imigrantů, kteří byli lákáni jejím obrovským nerostným bohatstvím a velkými projekty, jako byl transaljašský ropovod. Města jako Anchorage na jihu a Faifbanks ve středu země rychle rostla a stále se nejdůležitějšími koncetracemi obyvatel. Většinu státu však zabírá rozlehlá a nádherná divočina.

Rf- Afrika

29. listopadu 2011 v 10:00 | Gabux |  Zeměpis
- Afrika má více než 960 miliónů obyvatel (2007), což je jedna osmina celkové populace Země.
- Počet států: 53
- Nejvyšší hora: Kilimandžáro (Uhuru) 5895 metrů v Tanzanii
- Největší ostrov: Madagaskar (586 690 km²)
- Nejdelší řeka: Nil - má 6671 km
- Největší činná sopka: Kamerunská hora - 4095 metrů
- Nejlidnatější stát: Nigérie - 126 635 626 obyvatel
- Největší poloostrov: Somálský poloostrov - 850 000 km²
- Největší jezero: Viktoriino jezero - 69 485 km²
- Afrika má bohaté zásoby nerostných surovin: zlata, fosfátů, uranových rud a diamantů a mnoho ještě neobjevených.
- Afrika je nejchudší obydlený kontinent.
- Afrika je třetí největší světadíl. Jeho převážná část leží na východní polokouli. Její pozoruhodně pravidelný obrys ohraničuje plochu o rozloze 30 319 069 km².
- Afrika má málo ostrovů a poloostrovů. Africké břehy omývá Atlantský a Indický oceán, mnoho moří např. Středozemní moře, které odděluje Afriku od Evropy a zálivy jako nápadný Guinejský záliv.
- Nejdelší řeka je Nil, ale nejvodnatější a zároveň druhá nejdelší řeka je Kongo. Další velké řeky jsou Niger a Zambezi.
- Afrika je nejstarším obydleným územím na Zemi.
- Afrika je domovem celé škály různých náboženských skupin.
- Křesťanství a islám jsou výrazně zastoupeny v mnoha zemích.
- Křesťanství vyznává nejvíce Afričanů (přibližně 40 %) a něco méně než 40 % ostatních obyvatel vyznává islám. Zbylých 20 % Afričanů vyznává tradiční domorodá náboženství. Velmi malé procento obyvatel jsou židé.
- David Livingstone
- 1849 přešel poušť Kalahari a objevil jezero Ngami
- 1851 dorazil k řece Chobe a po jejím toku pokračoval k Zambezi
- 1853-1856 vydal se na expedici, při níž podruhé dosáhl toku Zambezi prozkoumal ji ale až k ústí do Indického oceánu
- 1855 objevil velkolepé vodopády, které nazval na počest britské královny Viktoriinými
- 1859 objevil jezero Malawi
- 1867 objevil jezero Tanganika a Mweru
- 1868 dorazil k jezeru Bangweulu a zjistil, že z něho vytéká zdrojnice Konga, tím objasnil otázku pramene tohoto veletoku
- 1871 vydal se na západ, objevil řeku Lualabu a správně stanovil, že patří do povodí Konga
- Stal se tak prvním člověkem, který přešel Afriku v její jižní části (z Luandy v Angole do mosambického Quelimane).

Hon na čarodějnice trochu jinak

29. listopadu 2011 v 6:45 | Gabux |  Trocha poezie
Ano, ano tady je ta slíbená básnička na téma týdne Hon na čarodějnice. Možná je to i trošku náhrada za tu zmatenou úvahu :)
Tak na co zdržovat :) Tady je:

V minulosti, děly se hrozné věci,
vyli u toho i vlci.
Hon na čarodějnice začíná,
v uších hrozba zaznívá.

Mladé dívky utíkají,
a u toho plakají.
Jen kvůli křivému obvinění,
teď trápí svoje svědomí.

Ale kdyby se vrátili,
svoje trápení by si zkrátili.
Na hranici by uhořely,
a jejich těla by dohořely.

Ale je těžké se rozhodnout pro umírání,
když svět je tak hezký při svítání.
Někteří se pro smrt rozhodli,
některé životu přednost dali.

Jisté je jen, že chyby udělali lidé,
ikdyž některé z nich jsou ještě skryté.
Co si z toho vzít ponaučení?
Jaké, doufám, že každý z vás už ví.

A kdo ne, ať studuje,
a ať nám tu nemudruje.
Jinak hrozí další chyby,
a jenom další kdyby.

Tak snad se, alespoň malilinko líbila :)

Hon na čarodějnice

28. listopadu 2011 v 22:12 | Gabux |  Úvahy
Ano, dlouho jsem přemýšlela co napsat na toto téma týdne :) A nakonec jsem to vykoumala. Tak jdeme na to ne? Na co zdržovat :)

Hon na čarodějnice. Oblíbené téma většiny dějepisářů. Proč se vlastě pořádaly hony na čarodějnice? Z nudy? Z hlouposti? Z naivnosti? Ze strachu? Všechno je možné. Pojďme si to probrat jedno po druhém.
Nuda. Existovalo v té době něco takového? Vždyť každý měl spousty práce. Neustále někdo někam spěchal. Něco potřeboval. Řešil si své věci. Nebo ne? Takže nudu by jsme defakto mohli zavrhnout.
Hloupost. Ano, to je možné. V té době neměli moc možností se vzdělávat a přemýšlet tak jak přemýšlíme teď my. Většina z nich asi o tom ani moc nepřemýšlela a šla s davem. No ne? I v dnešní době hodně lidí nepřemýšlí a jen jde s davem tak proč ne v té době? Takže hloupost je dost možný důvod.
Naivnost? Ano i ta připadá v úvahu. Přiznejme si to, v té době jsme měli své předky a naivnost je vlastnost, která se žádné generaci nevyhýbá. No ne? Za naivností se skrývá mnoho. Třeba také to, že naivní lidé si mysleli, že ti výš v té společnosti mají vždycky a ve všem pravdu. Taky pro ne, že? Takže ano, naivnost je taky možný důvod.
Strach? Ten bych označila za ten, který velel asi nejčastěji. Vždyť ze strachu z neznáma vyvádíme i teď spousty blbostí. Takže proč neupalovat nevinné dívky na hranici jen proto, že máme podezdření, že jsou čarodějnice? Proč ne. Třeba by nám ty dívky mohli něco udělat. Třeba nás uhranou. Nebo nás proklejí. Ano, v té době si to asi mysleli a dokážu i pochopit jejich strach a jejich snahu o obranu, ale zase takovouhle obranu pochopit nedokážu.
Pojďme se na to kouknout z jiné strany. Ze strany těch dívek. Umíte si představit, jaký strach je musel provázet? Jen kvůli tomu aby si někdo nepomyslel, že jsou čarodějnice. Aby je nědko neupálil. Umíte si představit ty muka při hoření na hranici? Ten smutek, žal, nenávist, beznadějnost když utíkali od svých rodin? Ten smutek a zlost těch rodin? Ano z chyb se člověk učí, ale proč ty chyby opakovat tolikrát? Vždyť i v této době, když je někdo jen trošku divný tak se mu většina lidí vyhýbá. Je to stejné jako v minulosti. Jediný rozdíl je v tom, že ty lidi neupalujeme, ale "jen" odtrakujeme.
Hon na čarodějnice. Jak tajemně to zní. A přitom to takové brutální tajemství skrývá. A proč se nepolepšit z minulosti?
Proč se nezamyslet nad tím jak je těm lidem, které odstrkujeme, bojíme se jich (no jen si to přiznejte) apod. Stejně jak se museli cítit ti dívky. Co jiného dodat. Nic....

Není to nijak dlouhé. Já vím :) Chvilkama se v té úvaze i strácím.

Uvažuji o tom, že na toto téma ještě napíšu básničku :)


SB Laira

28. listopadu 2011 v 17:17 | Gabux |  SB!
Ahojda,
tak už máme první SB :) A to Lairu s jejím úžasně zajímavým blogem :)
Doopravdy doporučuji tam alespoň nahlídnout :)
Najdete tam spoustu zajímavých věcí o andělech, barvech, bylinkých apod. :)
Vřele doporučuji :)
Tak tady ještě takový diplomek :) No nic moc, ale co by jste chtěli :)
Tak snad se aspoň trošku bude líbit :)


Obrázky a něco o nich - elfové I.

26. listopadu 2011 v 22:09 | Gabux |  Obrázky
Ahoj :) Tak tady máte nějaké obrázky o elfech :D Je jich malinko více no :D Dokonce jsem je pojmenovala, dala vlastnosti atd. :P

Jméno: Alanis Merry
Vlastnosti: Cílevědomá, pyšná, agresivní, bojovná, chladná, nemilosrdná, krutá, věrná
Povolání: Bojovnice
Střední vrstva
Pozice: Velitelka
Strana: Temna

Jméno: Ken Jell
Vlastnosti: Chladný, agresivní, nemilosrdný, krutý, bez slitování, má kamenné srdce, nafoukaný
Povolání: Princ a bojovník
Vznešený
Pozice: Princ, velitel
Strana: Temna


Jméno: Dell Jell
Vlastnosti: Pokorná, tichá, nesmělá, stydlivá, inteligentní, mocná, hodná, milá
Povolání: Mág, princezna
Vznešená
Pozice: Princezna
Strana: Světla (přinucena aby byla na straně Temna/ její bratr je Ken/)


Jméno: Anabell Grend
Vlastnosti: Mocná, pyšná, hodná, inteligentní, průbojná, bojovná, sebevědomá, silná
Povolání: Princezna, mág, bojovnice
Vznešená
Pozice: Princezna, bojovnice, mág
Strana: Světla


Jméno: Dess Lein
Vlastnosti: Milá, tichá, moudrá, chladná k citům, vnímavá
Povolání: Rádkyně Anabell (a nejlepší kámoška), druid
Střední vrstva
Pozice: 2. nejvyšší (po Anabell)
Strana: Světla


Jméno: Kevin Hlen
Vlastnosti: Chladný, krutý, nemilosrdný, chladná hlava, průbojný, pyšný, nezastavitelný, sebevědomý
Povolání: Strážce Anabell, mág, bojovník
Střední vrstva
Pozice: Hned vedle Anabell
Strana: Světla (překvapení?!)


Jméno: Jist Trnkin
Vlastnosti: Tichá, milá, hodná, smutná, moudrá, nápaditá
Povolání: Učeň u bojovníků
Chudá
Pozice: Nízká
Strana: Světla


Jméno: Leknína Glen
Vlastnosti: Náladová, krutá, hrubá, lhostejná, výbušná, mocná
Povolání: Princezna, bojovnice
Vznešená
Pozice: Snoubenka Kena, velitelka
Strana: Temna


Jméno: Hell Min
Vlastnosti: Průbojná, ukecaná, odvážná, k nezastavení, usměvavá, náladová, výbušná
Povolání: Bojovnice
Chudá
Pozice: Hlavní velitelka
Strana: Světla


Jméno: Merlin Greeni
Vlastnosti: Tichá, zamyšlená, důmyslná, přemýšlivá, usměvavá
Povolání: Druid
Chudá
Pozice: Hlavní druidka
Strana: Světla

Pokračování příště.... doufám že vás to bavilo :))

Něco málo o elfech :)

26. listopadu 2011 v 21:37 | Gabux |  Něco málo o nadpřirozených bytostech
Elf. Téměř každý již asi o této mystické bytosti slyšel. Co to je ten elf ale vlastně zač?
Elfové jsou mytologické bytosti (tvorové), kteří mají původ v germánské mytologii.

Původní elfové byli označováni jako božské nebo polo-božské bytosti, které byli obdařeny magickými silami, které používali jak ve prospěch lidké rasy, tak občas i v její neprospěch.
Existuje mnoho názorů, jak elf vlastně vypadá - jedni si pod označením elf vybaví poměrně malé, témeř až pohádkové bytosti, které jsou podobné či příbuzné vílám nebo skřítkům. Druzí si pro změnu elfy představují jako tvory téměř lidského vzhledu, odlišujících se však od lidí jednak fyzickými disproporcemi (např. špičaté uši, vysoká postava), a jednak svými vlastnostmi (např. smyslové vnímaní, magické schopnosti apod.).
Téměř všichni elfové mají ale jedno společné - jejich život nebo působení nějakým způsobem souvisí s přírodou, nebo konkrétně s lesy.

Něco na zasmání... :) - v obrázcích :D

26. listopadu 2011 v 20:56 | Gabuxa |  Obrázky
Hoj :D tak tady máte něco na zlepšení nálady :D


Příště bude další várka :) Můžete se těšit :) Máte na co :D

Citáty o životě :)

26. listopadu 2011 v 12:10 | Gabuxa |  Citáty a motta
Jsem se jendou nudila no :D A jelikož miluji citáty, motta apod. tak jsem nějaké našla :)
Tak tady máte nějaké hezké citáty a motta o životě :) :P

1) Zjistila jsem, že cokoliv se stane, jakkoliv zlé se to zdá - život jde dál a zítra to bude lepší.
Zjistila jsem, že bez ohledu na vztah s rodiči ti budou chybět, když nebudou v tvém životě.
Zjistila jsem, že vydělat si na živobytí není totéž jako život žít.
Zjistila jsem, že někdy ti život dá druhou šanci.
Zjistila jsem, že by člověk neměl jít životem s lapačkou v obou rukách.Někdy musíš být schopná něco vrátit.
Zjistila jsem, že kdykoliv se pro něco rozhodnu srdcem, většinou je to správné rozhodnutí.
Zjistila jsem, že i když má člověk nesnáze, nemusí je mít sám.
Zjistila jsem, že každý den musí člověk natáhnout ruku a něhoho se dotknout.
Lidé mají rádi vřelé objetí, nebo jen přátelské poplácání po rameni.
Zjistila jsem, že se mám ještě hodně co učit.
Zjistila jsem, že lidé zapomenou na to, co jsi řekla, co jsi udělala, ale nikdy na to, jaký měli vedle tebe pocit.

2) Život je těžká zkouška a jen ten, kdo jeho výzvu přijme, opravdu ví, co znamená žít.

3) Směj se, pokud můžeš. Omlouvej se, jestli bys měl. Nechej plavat věci, jež nemůžeš změnit ani ty sám. Miluj hluboce a odpouštěj rychle. Nebuď smutná, protože život nestojí za pocit neštěstí. Lidé se mění a věci se kazí, ale vždy si pamatuj: ŽIVOT JDE DÁL! A hlavně, že slovo já to NEZVLÁDNU není ve slovníku.

4) Domeček z karet:
Snažíš se a kladeš jednu kartu za druhou,
potom však přijde problém,
domeček spadne.
Tobě nezbude nic jiného,
než začít úplně znova.

Člověk je jak domeček z karet, na který když sáhne jiný člověk, tak záleží jak hluboko sáhne, jak Vás poznamená a jak Vás změní.
Každý člověk Vás nějak poznamená, ať už k lepšímu nebo horšímu, prostě změní Vás, ale Vy si to ani nemusíte uvědomit, stačí že začnete používat nějaké slovo.
Zaleží jen na lidech, jak se dotknou Vašeho srdce, jak moc ho osloví, jak moc se dotknou Vašich karet.

5) Celý život je vlastně jen o vzpomínání na prožité chvíle. Okamžiky, které nám vzaly dech nebo bolely. Proto mějme v životě více těch krásných chvil a žijme na 100%. Bláznivost nás osvobozuje.

6) S životem je to jako se hrou. Nezáleží na tom, jak je dlouhá, nýbrž na tom, jak se hraje.

7) Mládí není období života, ale stav mysli. Nikdo nezestárne tím, že prožije řadu let. Lidé stárnou tím, jak opouštějí své ideály.

8) Mládí není období života, ale stav mysli. Nikdo nezestárne tím, že prožije řadu let. Lidé stárnou tím, jak opouštějí své ideály.

9) Život je umění kreslit bez možnosti gumovat.

10) Kdybyste měli co nevidět umřít a mohli jste si ještě naposledy zatelefonovat, komu byste zavolali a co byste mu řekli? Tak na co čekáte !!?

11) Příliš často dovolujeme všedním věcem v životě přerůst lepší stránku naší povahy, a proto je třeba, abychom aspoň jednou denně četli pár veršů, zazpívali si nebo se podívali na obraz.

12) Život je silnější než smrt, naděje je silnější než zoufalství.

13) Lidé by občas potřebovali den volna od života.

14) Škoda, že o své životní cestě rozhodujeme ve věku, kdy je pro nás nejdůležitější cestička v účesu.

15) Osud je vůl, to jste si všim. Ten si dělá věci podle sebe a nebere na nikoho ohled.

16) První polovinu života nám ničí rodiče, tu druhou děti...

17) Nejvíc na životě miluju tu rozmanitost - každý den mě nasere někdo jiný...

18) Až ti bude úzko otoč se čelem ke slunci, všechny stíny budeš mít za zády!

19) V životě jsou chvíle, kdy vám někdo chybí tak moc, že byste ho chtěli vytáhnout ze svých snů a skutečně ho objímat

20) Život je pes a proto žít je psina!

Příště budou o lásce! :)

Hrozně jste se zhoršili! Opravdu?

22. listopadu 2011 v 15:35 | Gabuxa |  Úvahy
Ahojda,
tak jsem tak jednou přemýšlela nad naší milou třídní. Každou hodinu co ji máme slyšíme jen o to jak se zhoršujeme. Zhoršuje se nám průměr, chování a mnoho dalších věcí. A o tom bych chtěla dneska napsat úvahu.

Ano, ano od naší milé třídní učitelky pomlu na začátku hodiny neslyšíme nic jiného. Neustále slyšíme jen jak jsme se zhoršili průměr. Ano, zhoršili, ale ne každý je prostě dobrý na ten určitý předmět. Jo jsme v 8. třídě, známky se nám píšou na přihlášku apod. Ale proč se všem zhoršil průměr zrovna tento rok? Ano, učení je těžší, je potřeba více pozornosti apod. Ale zase o tolik horší to není. Ale proč VŠEM? Ti asi nebude jen v nás....

A chování? To nikdy nebyla mladá? Ano, chováme se mírně hůř než vloni, předloni a tak. Ale zase o tolik to zase není! Ano, v naší třídě jsou i kuřáci. Všichni to ví, i my, i učitelky. Ano je jich mírně víc (o jednoho), ale co to má dělat s našim chováním? S námi všema? Vždyť nás už zas evšechny hází to jednoho pytle! To je neskutečný! Jako by jsme my ostatní mohli za to, že někteří z nás se chovají nevhodně. Třeba já s moji spolusedící Naty se více o hodinách smějeme a povídáme. (To každej v naší třídě - skoro) Ano, někdy si píšeme papírky, které si posíláme, ale aspoň nevyrušujeme hodinu ne? Ano, nejsme úplně nevinní, nejsem skoro vůbec nevinní, ale aspoň trošinku té nevinnosti tam je.

No a už jsme u omluvených hodin. Naší drahé paní učitelce vadí když jsem obědnaní u doktorky (někde poblíž) třeba na půl 10 a přijedeme třeba ve 13:00 hodin, že ráno nepřijdeme do školy. Ba když nepřijdeme ani na odpoledku. Ještě běduje nad tím jak nás rodiče v tom záškoláctvím podporují když nám ty hodiny omluví a tak! Kdyby se to bralo takhle tak je každej z nás záškolák. Pfff! A navíc třeba dneska jsem byla s Naty dělat rozhovor. Rozhovor, který je do školního časopisu. Je to pro školu! A MUSÍ nám to omluvit rodiče. Bude se to normálně počítat mezi omluvené hodiny, ikdyž je to pro školu! To bych chtěla vědět co by na tenhle argument řekla. Zkoušet to nebudu! To jsem udělala jednou a naposled. Protože pak jsem ta já, ta nejhorší.

A nebo někdy má nějaké narážky a kouká na vás. Vy se ozvete a hned vám odpoví- Porefená husa se vždycky ozve!
Ale to nejde mlčet když se na vás ta divně kouká xD !

Prostě máme prazvláštní třídní učitelku :D

No nic už jsem si vylila srdíčko. Tak já se loučím pa :)

Dárek pro otce :D

21. listopadu 2011 v 21:30 | Gabuxa |  Malby
Hojda,
tak jelikož je můj táta Martin tak měl před 10-ti dny svátek :) A jelikož můj táta miluje abstrakci tak jsem se o jednu pokusila. Neslibuji nic závratného, dokonalého nebo tak. Je to moje první abstrakce a doufám, že se budu v abstrakci zlepšovat :)

Na: A4
Čím: akrylovkama
Za: 1 hod. a 15 min.
Spokojenost: 75% (no nic moc :D )Omlouvám se za kvalitu :) Foceno mobilem :D může být i na šířku :D

Mamce k svátku

21. listopadu 2011 v 17:55 | Gabuxa |  Malby
No tak maminečka měla svátek :D asi před 3-ma měsícema a já ji nakreslila stromeček. :)

Na: A4
Čím: Akrylovkama, temperama
Za: 1 hod. a 30 min.
Spokojenost: 97% (Hrozně se mi líbí to nebe a ta zeleň dole u kořenů :D )Tak tady je lepší kvalita, ale z větší dálky :D

Nepovedená básnička o pejsích

21. listopadu 2011 v 16:05 | Gabuxa |  Trocha poezie
Ahoj, tak vznik této básničky je stejný jako u těch koníků. Nuda, virtuálka a úkol :D
Tahle básnička je poněkud delší, ale oto nepovedenější :D

Tato básnička má 3 sloky :D

Sen psů
Běží pejsci po lese,
všechno kolem se třese.
Milují svobodu, volnost a běh,
mají to ve snu převeliký výběh.

Lidi ani nevědí,
o čem naši pejsci sní.
Pejsi jim to klidně povědí,
ale to by lidi museli trošku snít.

Pejsi mají velké touhy,
koukají se na ty mouchy.
Mouchy si mohou lítat kam chtějí,
pejsci jenom na zahradu smějí.

Krátká básnička o koních

21. listopadu 2011 v 15:49 | Gabux |  Trocha poezie
Tak jsme sezase jednou hrozně nudila a najela jsme na jednu virtuální stáj. V lovech za místní body bylo za úkol vymyslet nějakou krátkou básničku o koních. A tak jsem se do toho pustila :)

Má jen 2 sloky a je nic moc, ale což :D
Koně
Koně běží po pláni,
hříva se jim vlní,
lidí křičí páni,
a kočky jenom vrní.

Když Ivan zpozorní,
slyší dusot koní,
koníci jsou vzorní,
stejně jako vloni.